थ्रीडी इरिडेसेन्ट ओभरले वाशी टेप

 • थ्रीडी इरिडेसेन्ट शेल ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट शेल ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट शेल ओभरले वाशी टेप जुन प्रिन्टिङ ढाँचामा शेल प्रभावसँग छ।PET सतह सामाग्री र PET ब्याक पेपर संग, मुद्रण ढाँचा सेतो मसी संग वा बिना काम गर्न सक्छ जुन ढाँचा संतृप्ति को रूप मा फरक छ। छीलाउन सजिलो, धेरै परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आफ्नो ह्यान्डबुक, नोटबुक, जर्नल, डायरी सजाउन, फोन, स्टेशनरी, उपहार आदि

 • थ्रीडी इरिडेसेन्ट ग्यालेक्सी ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट ग्यालेक्सी ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट ग्यालेक्सी ओभरले वाशी टेप जुन प्रिन्टिंग ढाँचामा ग्यालेक्सी प्रभावको साथ छ जुन प्रकाशमा ब्लिंग प्रभाव हुन्छ।PET सतह सामाग्री र PET ब्याक पेपर संग, मुद्रण ढाँचा सेतो मसी संग वा बिना काम गर्न सक्छ जुन ढाँचा संतृप्ति को रूप मा फरक छ। जर्नल, कागज शिल्प, उपहार र्‍यापिङ, प्याकेजिङ्ग, स्क्र्यापबुकिङ, कार्ड बनाउने, योजनाकारहरु, कोलाज कला आदि

 • थ्रीडी इरिडेसेन्ट स्पार्कल ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट स्पार्कल ओभरले वाशी टेप

  थ्रीडी इरिडेसेन्ट स्पार्कल ओभरले वाशी टेप जुन प्रिन्टिङ ढाँचामा स्पार्कल प्रभावको साथ छ।PET सतह सामाग्री र PET ब्याक पेपर संग, मुद्रण ढाँचा सेतो मसी संग वा बिना काम गर्न सक्छ जुन ढाँचा संतृप्ति को रूप मा फरक छ। छीलाउन सजिलो, धेरै परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आफ्नो ह्यान्डबुक, नोटबुक, जर्नल, डायरी सजाउन, फोन, स्टेशनरी, उपहार आदि